MySQL Error

Wystąpił błąd podczas łączenia się z serwerem baz danych!
MySQL said: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known